Predsednica društva:

Kacjan pokon

dr. Brigita Kacjan

Upravni odbor:

dr. Brigita Kacjan, predsednica (tretja z leve strani)

Stanka Emeršič, podpredsednica in blagajničarka (peta z leve strani)
Tatjana Lubej, tajnica (četrta z desne strani)

Maja Debeljak (prva z leve strani)
Bojan Veberič (drugi z leve strani)
mag. Mateja Žavski Bahč (druga z desne strani)

dr. Doris Mlakar Gračner

Manica Medved

Sonja Zver

Irena Bolta

Kristina Andjelković

Nadzorni svet:

izr. prof. dr. Saša Jazbec

Sabina Mulej

Majda Poš Vrabl.

Častno razsodišče:

dr. Liljana Kač

Brigita Fras