Predsednica društva:

Kacjan pokon

 

 

 

dr. Brigita Kacjan

 

 

 

 

Upravni odbor:

dr. Brigita Kacjan, predsednica (tretja z leve strani)

Stanka Emeršič, podpredsednica in blagajničarka (peta z leve strani)
Tatjana Lubej, tajnica (četrta z desne strani)

Maja Debeljak (prva z leve strani)
Sabina Mulej (četrta z leve strani)
Bojan Veberič (drugi z leve strani)
Veronika Santos (prva z desne strani)
mag. Mateja Žavski Bahč (druga z desne strani)

Manica Medved

Sonja Zver

Irena Bolta

 

Nadzorni odbor:

Vesna Arh

Natalija Kotar

dr. Doris Mlakar Gračner.

 

Častno razsodišče:

dr. Liljana Kač

mag. Marija Trdan Lavrenčič