Stališča SDUNJ

SDUNJ sodeluje v skupini za tujejezikovno politiko pri SDUTSJ. Skupina je pripravila naslednji dokument: Pregled posledic odsotnosti skladne tujejezikovne politike na vseh ravneh izobraževanja v RS ter predlogi za izboljšavo ugotovljenega stanja. Poslan je bil relevantnim ustanovam, s katerimi je bil vzpostavljen dialog.

pdf Tujejezikovna_politika