Revija

Schaurein

je strokovna revijaSlovenskega društva učiteljic in učiteljev nemškega jezika (SDUNJ), ki izhaja praviloma enkrat letno. Občasno izide izredna številka, ki je tematsko usmerjena ali posvečena nekemu posebnemu dogodku. Revija objavlja prispevke, ki se nanašajo na učenje in poučevanje nemščine kot tujega jezika in tujega jezika nasploh na vseh zahtevnostnih stopnjah.

Glavna urednica: dr. Brigita Kacjan

Področna urednica za didaktiko: mag. Saša Podgoršek
Področna urednica za literaturo: dr. Saša Jazbec
Področna urednica za jezikoslovje: dr. Vida Jesenšek

 

Rubrike:

  • znanstveni članki,
  • strokovni članki,
  • ideje za pouk,
  • poročila in mnenja,
  • recenzije,
  • intervjuji,
  • navodila za avtorje in avtorice člankov,
  • seznam avtorjev in avtoric
  • kronika društva.

Oddaja prispevkov na e-naslov:  schaurein@sdunj.si