jutro

Vizija Slovenskega društva učiteljev in učiteljic nemškega jezika – SDUNJ

Popularizacija nemščine kot tujega jezika na vseh nivojih izobraževanja, skrb za strokovni in osebnosti razvoj učiteljic in učiteljev nemškega jezika v celotni slovenski izobraževalni vertikali, sooblikovanje slovenske jezikovne politike prihodnosti.Zato SDUNJ
•    spodbuja nadaljnje strokovno izobraževanje svojih članic in članov, ki so posredno ali neposredno udeleženi pri pouku nemškega jezika, prireja seminarje z namenom, da se članice in člani Društva seznanijo z najnovejšim razvojem stroke, ter prireja strokovna in znanstvena srečanja;
•    sodeluje s podobnimi društvi doma in v tujini, informira člane in širšo javnost o novostih na področju učenja in poučevanja nemškega jezika in germanistike ter objavlja strokovne in znanstvene publikacije (npr. strokovno revijo SCHAUREIN) ter izmenjuje le-to s podobnimi organizacijami in društvi doma in v tujini;
•    ponuja strokovno pomoč ustanovam, ki se ukvarjajo z učenjem in poučevanjem nemškega jezika ter z načrtovanjem jezikovne politike na nacionalni ravni;
•    prireja tekmovanja in druge neposredne oblike popularizacije nemščine na vseh nivojih tujejezičnega izobraževanja v Sloveniji.
Za uresničitev svojih vizij SDUNJ
•    prireja srečanja, diskusije/okrogle mize, delovne skupine, seminarje in druge oblike sodelovanja članov Društva, kakor tudi vseh drugih, ki jih zanimajo strokovna oz. znanstvena vprašanja;
•    organizira predavanja domačih in tujih strokovnjakov o novih smernicah učenja in poučevanja nemškega jezika;
•    izdaja in zalaga strokovne publikacije s področja dela Društva ter redno izdaja strokovno revijo Schaurein;
•    vodi in organizira tekmovanje za dijake 2. in 3. letnikov srednjih šol na območju celotne Slovenije;
•    ureja javno dostopne in interaktivne spletne domače strani na naslovu www.sdunj.si.