Zgodovina društva

Prvi koraki SDUNJ
Na enem izmed prvih izobraževalnih seminarjev v samostojni Sloveniji, jeseni 1992 v Škofji Loki, se je porodila ideja o ustanovitvi Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika. Prof. Herta Orešič, svetovalka za nemški jezik pri Zavodu RS za šolstvo ter Marusja Uhernik, profesorica na Srednješolskem centru v Murski Soboti sta navdušili še Vlasto Degen-Kos in Lučko Pristavec, obe profesorici na srednjih šolah v Mariboru. S še nekaterimi drugimi somišljenicami so pri upravni enoti občine Maribor ustanovile in registrirale Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika – SDUNJ. Spomladi 1993 je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekalo prvo strokovno srečanje s konferenco. Da je bila odločitev  o lastnem strokovnem združenju nemcistov pravilna, dokazuje številčna udeležba, bilo je kar 143 udeležencev, število registriranih članov pa je kmalu preseglo 200. Člane smo obveščali s pomočjo biltena, ki ga je kmalu nasledil SCHAUREIN, glasilo SDUNJ, ki je izhajalo dvakrat letno. Tudi časopis so sprva urejale, pisale in oblikovale ustanovne članice. Avgusta 1993 je društvo postalo član Mednarodne zveze učiteljev nemškega jezika. Naše prizadevno in strokovno kvalitetno delo je kmalu naletelo na odziv v IDV – člani izvršilnega odbora so s svojo prisotnostjo  in strokovnimi predavanji počastili drugo letno konferenco društva, ki je bila  jeseni istega leta  na Tehniški fakulteti v Mariboru. V tem kratkem času, od ustanovitve dalje, smo navezale strokovne stike tudi z mnogimi  evropskimi združenji učiteljev nemškega jezika, ki so  poslali svoje predstavnike na konferenco. Šopek žarečih  sončnic v glineni vazi ob govorniškem pultu je simboliziral našo takratno delovno vnemo, optimizem in željo, da se slovenski učitelji nemškega jezika dostojno predstavimo.

Lučka Pristavec, Herta Orešič in Vlasta Degen-Kos
marec 2010