Vodstvo društva

Predsednica društva:

dr. Brigita Kacjan

Kacjan pokon

 

 

 

 

 

 

Upravni odbor:

dr. Brigita Kacjan, predsednica,

Stanka Emeršič, podpredsednica in blagajničarka,

Tatjana Lubej, tajnica,

dr. Doris Mlakar Gračner, predsednica državne tekmovalne komisije,

Kristina Andjelković,

Irena Bolta,

Maja Debeljak,

Manica Medved,

Bojan Veberič,

Sonja Zver,

mag. Mateja Žavski Bahč.

Nadzorni svet:

izr. prof. dr. Saša Jazbec

Sabina Mulej

Majda Poš Vrabl.

Častno razsodišče:

Brigita Fras,

dr. Liljana Kač.