Dyslexia – GUPOMDIS

GUPOMDIS

Gradiva za učenje in poučevanje otrok in mladostnikov z disleksijo

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 (ŠIPK):  GUPOMDIS

Mentorji in nosilci projekta:

 • Izr. prof. dr. Saša Jazbec, pedagoška vodja
 • Doc. dr. Brigita Kacjan, strokovna vodja projekta (SDUNJ)
 • Asist. dr. Milena Košak Babuder, strokovna volonterska podpora pri delu projekta
 • Mag. Alenka Marušič, projektna pisarna

Študenti:

 • Alen Vugrinec (2. l. magistrskega študija Nemščina kot tuji jezik in poučevanje angleščine)
 • Hana Kapitler (2. l. magistrskega študija Nemščina kot tuji jezik in poučevanje angleščine)
 • Dino Žganec (2. l. magistrskega študija Nemščina kot tuji jezik in poučevanje angleščine)
 • Barbara Žibret (1. l. magistrskega študija nemščina kot tuji jezik in poučevanje angleščine)
 • Saša Hergula (2. l. magistrskega študija Germanistika)
 • Tanja Ružman (2. l. magistrskega študija Germanistika)
 • Miha Olovec (2. l. magistrskega študija Pedagogika in nemščina kot tuji jezik)
 • Karina Fujs (2. l. magistrskega študija Pedagogika in nemščina kot tuji jezik)
 • Christian Fluher (3. l. dodiplomskega študija medijske komunikacije)
 • Daniel Šmon  (2. l. magistrskega študija informatika in tehnologije komuniciranja)
Zakaj GUPOMDIS?

Učiteljice in učitelji praktiki v regiji so povedali, da je cilje in standarde pouka tujega jezika nemščine pri otrocih in mladostnikih z disleksijo težko dosegati, saj obstoječa in razpoložljiva gradiva tega ne omogočajo. Otrok in mladostnikov z disleksijo pa je v populaciji od 5 do 10 % (IDA 2002). Praviloma so to otroci in mladostniki, ki imajo velike težave pri učenju branja in pisanja že v maternem oz. prvem jeziku. Pri učenju tujega jezika pa pridejo posebej do izraza še njihova šibka slušna diskriminacija, šibek delovni spomin, težave fonološkega procesiranja in počasno procesiranje informacij, pomanjkljivo zavedanje glasovnega sistema, oteženo sledenje, prevajanje in razumevanje pomena govora v tujem jeziku, slab delovni spomin itd. Dislektiki so zaradi navedenih težav pogosto označeni kot otroci z učnimi težavami oz. učno šibki otroci in mladostniki, čeprav so praviloma inteligentni ali celo nadpovprečno inteligentni in bi lahko uspešno delali, če bi imeli zagotovljena gradiva, prilagojena njihovim specifičnim potrebam. Četudi učitelji pri pouku tujega jezika nemščine v veliki meri upoštevajo navedene težave in jih poskušajo premostiti z drugačnimi metodami, to običajno ne zadošča.

Zato GUPOMDIS!

Pripravili bomo učna gradiva, ki bodo otrokom in mladostnikom z disleksijo omogočila čim bolj učinkovito učenje nemščine kot tujega jezika  oz. razvijanje njihovih tujejezikovnih kompetenc.