Vizija društva

jutro

 

 

 

 

Vizija Slovenskega društva učiteljev in učiteljic nemškega jezika – SDUNJ

Popularizacija nemščine kot tujega jezika na vseh nivojih izobraževanja, skrb za strokovni in osebnosti razvoj učiteljic in učiteljev nemškega jezika v celotni slovenski izobraževalni vertikali, sooblikovanje slovenske jezikovne politike prihodnosti.
Zato SDUNJ:
 • spodbuja nadaljnje strokovno izobraževanje svojih članic in članov, ki so posredno ali neposredno udeleženi pri pouku nemškega jezika, prireja seminarje z namenom, da se članice in člani Društva seznanijo z najnovejšim razvojem stroke, ter prireja strokovna in
 • znanstvena srečanja;
  sodeluje s podobnimi društvi doma in v tujini, informira člane in širšo javnost o novostih na področju učenja in poučevanja nemškega
 • jezika in germanistike ter objavlja strokovne in znanstvene publikacije (npr. strokovno revijo SCHAUREIN) ter izmenjuje le-to podobnimi organizacijami in društvi doma in v tujini;
  ponuja strokovno pomoč ustanovam, ki se ukvarjajo z učenjem in poučevanjem nemškega jezika ter z načrtovanjem jezikovne politike
 • na nacionalni ravni;
 • prireja tekmovanja in druge neposredne oblike popularizacije nemščine na vseh nivojih tujejezičnega izobraževanja v Sloveniji.

Za uresničitev svojih vizij SDUNJ:

 • prireja srečanja, diskusije/okrogle mize, delovne skupine, seminarje in druge oblike sodelovanja članov Društva, kakor tudi vseh drugih, ki jih zanimajo strokovna oz. znanstvena vprašanja;
 • organizira predavanja domačih in tujih strokovnjakov o novih smernicah učenja in poučevanja nemškega jezika;
 • izdaja in zalaga strokovne publikacije s področja dela Društva ter redno izdaja strokovno revijo Schaurein;
 • vodi in organizira tekmovanje za dijake 2. in 3. letnikov srednjih šol na območju celotne Slovenije;
 • ureja javno dostopne in interaktivne spletne domače strani na naslovu www.sdunj.si.