Članstvo v društvo

V društvu poznamo štiri vrste članstva:

1. aktivni član (volilna in glasovalna pravica, plačilo članarine)

2. pridruženi član (študenti nemščine, germaniste itd., ni volilne in glasovalne pravice; brez plačila članarine)

3. upokojeni član (volilna in glasovalna pravica, brez plačila članarine)

4. častni član (naziv podeljen s strani skupščine društva za posebne zasluge za društvo, brez plačila članarine)

 

Vabilo novim članom in članicam

Začetki društva segajo v leto 1992, ko so se tri učiteljice nemščine odločile in udejanile idejo o stanovskem združenju učiteljev in učiteljic nemščine. Njihov entuziazem in trdo delo sta motivirala številne kolege in kolegice, da so se jim pridružile.
Da se bodo dejavnosti društva razvijale, potrebujemo tudi Vas! Vabimo Vas, da se včlanite v SDUNJSmile, morda posatnete aktivni član ali članica in s tem prispevate tako k vašemu osebnemu kot tudi strokovnemu razvoju. Člani prejmejo revijo Schaurein in so deležni ugodnješih kotizacij za prireditve v organizaciji SDUNJ.

Kako lahko sodelujete?

  • delujete v organih društva
  • napišete članek za Schaurein
  • sooblikujete spletno stran
  • sporočate nam dogodke v zvezi z nemščino

K včlanitvi vabimo tudi študente in študentke, ki ob predložitvi potrdila o šolanju ne plačajo članarine.

PRISTOPNA IZJAVA

PLAČILO ČLANARINE – ŠOLA

Statut SDUNJ