december 2022
PTSČPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« Nov   Jan »
 

Prihajajoči dogodki

  • Državno tekmovanje - 16. 2. 2022, XXVII. mednarodno zborovanje SDUNJ - 18. in 19. 3. 2022
 
 

 
 

Novičke

 

Willkommen! Dobrodošli! Welcome!

 
Dragi učitelji in drage učiteljice nemščine, ki poučujete na srednjih šolah, objavljamo razpis za dodatno tekmovanje za 2. in deloma 3. letnike SŠ. To ni naše ustaljeno tekmovanje za priznanja, ki poteka preko serverja DMFA, temveč dodatno tekmovanje, s katerim bomo podeljevali enomesečne PAD štipendije. Doslej smo jih podeljevali v okviru našega regularnega srednješolskega tekmovanja, a ker se je tekmovalni sistem spremenil, tega ne morem več podeljevati, saj so dijaki žal prestari. Ker imajo DSD šole isti problem, smo pripravili skupaj dodatno tekmovanje, kjer lahko sodelujejo dijakinje in dijaki 2. in 3. letnikov, ki so slovenski državljani in do konca avgusta 2023 še ne bodo polnoletni. Pogoj je tudi znanje nemščine približno na nivoju B1 Tekmovalci ne bodo dobili nobenih priznanj, le 10 najboljših bomo povabili na končni izbor, kjer se bodo morali dokazati še ustno. Med temi 10 pa bomo izbrali najboljših 5 za enomesečne PAD štipendije, ki pa morajo potem biti še potrjeni s strani PAD (izpolnjevanje vseh pogojev!). Pripravili smo razpis z informacijami za dijakinje in dijake ter za učiteljice in učitelje in wordov dokument za tekmovalni esej. Sodelujejo naj samo tisti z ustreznim jezikovnim znanjem, ki bodo resnično želeli in smeli iti za en mesec v Nemčijo Naše ustaljeno tekmovanje bo seveda potekalo tako, kot je razpisano (deloma vzporedno s PAD tekmovanjem). Lep pozdrav, dr. Brigita Kacjan
Gradiva
 
Dysleksie.Deutsch.info+ Novi učni pristopi za poučevanje nemščine za učence z disleksijo Po podatkih Evropskega združenja za disleksijo prizadene disleksija 9-12 % prebivalstva. Gre za nevrološko pogojeno motnjo, ki povzroča težave pri branju, pisanju in pravopisu. Poseben izziv za učenke in učence z disleksijo je usvajanje tujih jezikov, prav tako pa so tudi učitelji in učiteljice ob tem postavljeni pred težko nalogo. Le redki učitelji tujih jezikov so namreč med usposabljanjem spoznali potrebe učenk in učencev z disleksijo. Cilj našega projekta je torej razviti gradivo za učiteljice in učitelje nemškega jezika, s pomočjo katerega bodo lahko poglobili svoje strokovno znanje na področju poučevanja nemščine za otroke z disleksijo. V okviru našega projekta načrtujemo: • Smernice za učitelje – z osnovnimi informacijami in pristopi k poučevanju, praktičnimi nasveti in primeri iz šol. • Gradiva za delo v razredu, ki izpolnjujejo učne potrebe učencev z disleksijo. • Spletna ponudba za učence z disleksijo za delo doma ali v šoli. Naš cilj je podpreti učenke in učence z disleksijo in jim pomagati do boljšega znanja nemščine. Z našimi gradivi bomo obogatili ponudbo učiteljskega portala na spletni strani deutsch.info ter jo prilagodili potrebam učencev z disleksijo in drugimi učnimi težavami. S projektnimi aktivnostmi želimo tudi neposredno doseči številne učitelje in učiteljice, jih informirati glede potreb teh učencev in tako spodbujati učni uspeh otrok z disleksijo pri pouku nemščine in tujih jezikov na splošno. Projektni partnerji: • Izvori (Hrvaška) • Univerza v Mariboru (Slovenija) • Studio Gaus GmbH (Nemčija) • Verein zur Förderung legasthener und unter erschwerten Bedingungen lernender Menschen (Avstrija) • Inter-kulturo d.o.o. (Slovenija) • Osnovna škola Retkovec (Hrvaška) • Osnovna šola Janka Glazerja Ruše (Slovenija)

Slowenische CLILiG-Robotik-Meisterschaft

Siegerehrung und Start in das Projektjahr 2021/22

Im Rahmen des Festprogramms der XXVII. internationaler Deutschlehrertagung am 18. März 2022 im Hotel Primus/Ptuj;

Deutsche Botschaft, SDUNJ, Goethe-Institut, OŠ Ljudski vrt/Ptuj, Discimus-Lab

 

Dyslexia - spletna stran za dislektike

Učiteljice in učitelji praktiki v regiji so povedali, da je cilje in standarde pouka tujega jezika nemščine pri otrocih in mladostnikih z disleksijo težko dosegati, saj obstoječa in razpoložljiva gradiva tega ne omogočajo.

Dislektiki so zaradi številnih težav pogosto označeni kot otroci z učnimi težavami oz. učno šibki otroci in mladostniki, čeprav so praviloma inteligentni ali celo nadpovprečno inteligentni in bi lahko uspešno delali, če bi imeli zagotovljena gradiva, prilagojena njihovim specifičnim potrebam.

Zato:

Vstopite v spletno učilnico za dislektike

 

Dandelin - Deutsch für Kinder

Hallo! Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Dandelin. Ich helfe Kindern von 5-8 Jahren beim Deutschlernen!

Wo ihr mich findet? In der App Dandelin - Deutsch für Kinder, die im Rahmen eines Erasmus+ Projektes vom Österreich Institut in Zusammenarbeit mit fünf anderen Partnerorganisationen entwickelt wurde.

https://deutsch.info/dandelin

 

"KUARKI - Traveller between wor(l)ds"

(Erasmus+-Projekt 2016-1-DE03-KA201-023060)

Večjezičnost je tema, ki je tudi v našem okolju vse bolj aktualna. V sodelovanju z mednarodnim konzorcijem partnerjev sta Filozofska fakulteta Maribor in Inter-kulturo razvila BREZPLAČNO aplikacijo »KUARKI – Traveller between wor(l)ds«. Cilj aplikacije je izboljšanje bralne in pisne kompetence večjezičnih otrok. Ciljna skupina so  v prvi vrsti otroci, ki uporabljajo v šoli en jezik, doma pa govorijo drug jezik, vendar je aplikacija prav tako primerna za uporabo pri pouku tujih jezikov ali pa tudi pri pouku nekaterih predmetov v maternem jeziku. Skozi prebiranje zanimivih in zabavnih zgodb in reševanje nalog mladi bralci urijo svoje jezikovne kompetence, poleg tega pa pridobivajo nova znanja na tematskih področjih človek, življenje, svet in vesolje. Aplikacija je na voljo v desetih jezikih, ki jih lahko med seboj poljubno kombinirate (slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina, madžarščina, ruščina, romunščina, turščina, litovščina, slovaščina).

Na spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije:

-        povezavo na mesto, kjer lahko naložite aplikacijo (android ali Apple),

-        priročnik, ki vsebuje informacije o načinih uporabe aplikacije v šoli,

-        didaktične materiale za spodbujanje večjezikovnosti,

-        povezave, literaturo in druge zanimive projekte, ki se ukvarjajo z večjezičnostjo otrok.

Projekt je podprl Erasmus+, ki je program Evropske komisije. Še en razlog več, da aplikacijo in pripadajočo spletno stran čim prej preizkusite!

https://kids.lingvo.info/